За нас

Дж Еф Ес (GFS) Инженеринг е специализирана в изграждането на индустриални сгради, логистични центрове, търговски съоръжения и възобновяеми енергийни източници. Нашите инженери имат дългогодишен опит в проектирането и изграждането на проекти и като и като генерален изпълнител. За да разберем нуждите, функционалността, ограниченията на строителните процеси и нейните основни моменти, ние работим в тясно сътрудничество с нашите партньори по проекта, за да сме сигурни, че ще доставим цялостната услуга, сграда до ключ, която ще изпълни очакванията и изискваното качество. Ние присъстваме в Европа в няколко страни.

Нашата цел е да изградим дългосрочни отношения с нашите клиенти.

В Европа присъстваме в няколко държави.

AL AD AT BY BE BA BG HR CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IS IE IT XK LV LI LT LU MK MT MD MC ME NL NO PL PT RO RU SM RS SK SI ES SE CH UA GB VA