Oферта

  • Проектиране и изграждане
  • Главен изпълнител
  • Координация и надзор на строителните работи
  • Развитие и възстановяване на съществуващи заводи
  • Възобновяеми източници: вятърни паркове, фотоволтаични паркове.